• امروز جمعه, 06 مرداد 1396 - Fri 07 28 2017
 • تقویم آموزشی952

  انتخاب واحد 1395/11/16الی 1395/11/18
  شروع کلاس ها 1395/11/23
  حذف و اضافه 1395/11/26الی 1395/11/27
  حذف اضطراری 1396/03/21  الی 1396/03/22
  پایان کلاس ها 1396/04/04
  امتحانات 1396/04/10الی 1396/04/26

  در حال بازسازی و گردآوری مطالب این صفحه هستیم....

  در آینده نزدیک مجددا تلاش نمایید...