• امروز یکشنبه, 29 ارديبهشت 1398 - Sun 05 19 2019
 • تقویم آموزشی972

  انتخاب واحد 1397/11/14الی 1397/11/17
  شروع کلاس ها 1397/11/23
  حذف و اضافه 1397/11/28الی 1397/11/29
  حذف اضطراری 1398/03/06الی 1398/03/07
  پایان کلاس ها 1398/03/22
  امتحانات 1398/03/27الی 1398/04/10

  در حال بازسازی و گردآوری مطالب این صفحه هستیم....

  در آینده نزدیک مجددا تلاش نمایید...