• امروز سه شنبه, 01 خرداد 1397 - Tue 05 22 2018
 • تقویم آموزشی962

  انتخاب واحد 1396/11/13الی 1396/11/17
  شروع کلاس ها 1396/11/21
  حذف و اضافه 1396/11/29 الی 1396/11/30
  حذف اضطراری 1397/03/12  الی 1397/03/13
  پایان کلاس ها 1397/03/31
  امتحانات 1397/04/02الی 1397/04/14

  زیر مجموعه ها

  نمایش # 
  عنوان KHUTHOR کلیک ها
  تاریخچه Super User 2087