• امروز جمعه, 06 ارديبهشت 1398 - Thu 04 25 2019
 • تقویم آموزشی972

  انتخاب واحد 1397/11/14الی 1397/11/17
  شروع کلاس ها 1397/11/23
  حذف و اضافه 1397/11/28الی 1397/11/29
  حذف اضطراری 1398/03/06الی 1398/03/07
  پایان کلاس ها 1398/03/22
  امتحانات 1398/03/27الی 1398/04/10

  زیر مجموعه ها

  نمایش # 
  عنوان KHUTHOR کلیک ها
  تاریخچه Super User 2694