• امروز چهارشنبه, 27 دی 1396 - Wed 01 17 2018
 • تقویم آموزشی961

  انتخاب واحد 1396/06/24الی 1396/06/27
  شروع کلاس ها 1396/07/01
  حذف و اضافه 1396/07/10الی 1396/07/11
  حذف اضطراری 1396/10/03  الی 1396/10/04
  پایان کلاس ها 1396/10/20
  امتحانات 1396/10/23الی 1396/11/05

  در حال بازسازی و گردآوری مطالب این صفحه هستیم....

  در آینده نزدیک مجددا تلاش نمایید...