آدرس موسسه:

استان کهگیلویه وبویراحمد – شهر یاسوج – نجف آباد – میدان آریوبرزن – بالاتر از مرکز مخابرات شهدا موسسه آموزش عالی پویا یاسوج

شماره تلفن های تماس:

07433321565 – 07433321594