قابل توجه دانشجویان محترم :‌

جهت دریافت کارت ورود به جلسه امتحانات از روز دوشنبه مورخ 1398/10/16 به اموزش مراجعه نمایید.

Comments are closed.